Legendák

A legendákat mindannyian kedveljük, hiszen közös bennük, hogy történelmi alapjuk van, ugyanakkor ráépülnek olyan meseszerű elemek, melyek emlékezetessé teszik számunkra. Amihez természetesen az évszázadok hozzátették mindig a magukét. A kisnánai vár szép legendái is ezek sorába illeszkednek. Ennek gyökerei az 1400-as évekig nyúlik vissza. A több legendából íme néhány, köztük a legismertebbek, a sárkány legendák.

Móré kincse

1542-ben járunk, az ország három részre szakad. A Délvidék hajdani ura, Mária királyné egykori kegyence, a rablólovaggá züllött Móré László végső menedékül Nána várába érkezik. Sok szekérnyi kincsét a vár titkos pincerendszerében rejti el. E kis fészekből figyeli a török minden mozdulatát, s adandó alkalommal kirabolja Bali budai pasa karavánját. A pasa büntető sereget küld Nána ellen. Móré renegáttá lett alvezére megy a várba a török ultimátummal. A kapitány válaszul kitűzi a követ fejét a vár falára. A törökök megkezdik az ostromot, ám Móré serege derekasan állja a sarat. A diadalittas várvédők, mikor a kapitány aludni tér, betörnek a pincébe, s csapra ütik a hordókat. A törökök, meghallva a részeg danászást, újból támadás intéznek a falak ellen. A felébredő Móré, látva a veszedelmet, aranyat szór  az ostromlók közé. Míg a janicsárok az aranyat szedik, Móré a fiaival álruhában elmenekül. Nem jutnak azonban messzire, a török szpáhik elfogják őket, s a rettegett nagyúr az isztambuli Héttorony foglya lett. A Mátra lábánál megbújó nánai vár azóta is némán őrzi Móré titkait s elrejtett kincsét.

Mátyás király és az oroszlán legendája

Hunyadi Mátyás egyszer a nánai várban vendégeskedett Kompolti Kázmérnál. A Mátra erdeiben tartott vadászat után nagy lakomát tartottak, melyen megjelentek a környékbeli várurak is.Orbán a vár hadnagya ezt kihasználva, titkon meglátogatta a siroki várnagy feleségét, Magdolna asszonyt. A légyottot leleplezték az őrök, s Orbánnak ló és fegyver nélkül menekülnie kellett. Útközben találkozott egy taljánnal, aki oroszlánjával és kőfaragó tudományával várról-várra járta az országot. Hazaérve Orbán azt hazudta, az oroszlán megtámadta és megette a lovát. Amikor a talján is megérkezik, Kompolti halálra ítéli az oroszlánt. Mátyás bolondja, Mulykó, azonban látja az oroszlán beesett horpaszát, s leleplezi Orbán hazugságát. Próbaképpen megetetnek a fenevaddal egy ökröt, s így bebizonyosodik, hogy a lovat aligha ő ette meg. Íly módon az oroszlán szája „igazat szólott".Az igazságtalan ítélet miatt Mátyás úgy rendelkezik, hogy egy év múlva Kompolti eszközölje ki az igazságot egy másik oroszlán szájából. A problémát Kompoltiné Ilona asszony oldja meg, aki a taljánnal oroszlános vízköpőt faragtat márványból. Esztendő múltával a vadászat utáni vacsorán Mátyás serlegébe bor folyik a márványoroszlán szájából. Így teljesült a király óhaja, hiszen a régi mondás szerint „In vino veritas" vagyis Borban az igazság. Ezen naptól fogvást a nagy király parancsára egyedül az országban Nánán kell úgy mondani, hogy In Leo veritas azaz Oroszlánban az igazság.

Sárkány őrzi a szerelmesek álmát

A huszita mozgalom (Csehországból induló egyházi mozgalom Husz János vezetésével) egyik csapata Tomás alvezér vezetésével elfoglalja Nánát. Kompolti István kéri a királyt, hogy szerezze vissza a várát. Zsigmond király tárgyalás ürügyével érkezik Nánára, ahol serege kívül marad, a király bemegy Tomáshoz. Nagy vacsorát adnak a király tiszteletére, ahol Zsigmond bódítót önt Tomás szeretőjének, Katkának a borába, amitől az neki engedelmeskedik, s megszerzi a kulcsot Tomástól. Az alvó őrök nem veszik észre, mikor Katka kinyitja a vár kapuját és Zsigmond serege beoson, s ott mindenkit megölnek. A legtovább a kijózanodott Tomás védekezik a toronyban. Végül elfogják, s ledobják, Katka utána ugrik, s mindkettejük teste egy-egy nagy kőre esik. A kövek azon nyomban kidomborodnak ott, ahol rájuk esett a szerelmes pár. Zsigmond egy sárkányt fektet a holttestek fölé, hogy az 1000 évig őrködjék fölöttük, nehogy az eretnekség feltámadjon. A sír helyét pedig a két emberalakot ábrázoló kőlappal jelöli meg, hogy senki se háborgassa a sárkány nyugalmát. 1000 év múltán Zsigmond és lovagjai újra visszatérnek, a sárkány újra felkél, s együtt vigyázzák a hitet és a békét.

Alvó sárkány legendája

A helybeliek úgy tartják, hogy egyszer régen egy szerencsehozó sárkány élt a Mátra erdeiben. A falu népe és birtokosai is szerették és tisztelték ezt a sárkányt. A Kompolti család utolsó férfi tagjának halálakor a sárkány megsiratta a családot, s mivel a vártemplomban helyezték örök nyugalomra a falu urát, a sárkány leereszkedett a vár kútjába, hogy mellette lehessen. Ezeréves álom vette így kezdetét. A legenda úgy tartja, hogy az ezer év letelte után a sárkány felébred, a várfalak újra felépülnek, a lovagok pedig visszatérnek, és őrködnek a szeretet és béke felett. Ám amíg ez az idő eljön, a sárkány addig is szerencsét hoz azoknak, akik leheletét belélegzik, ha ásít. Hogyan? Egy pénzérmét kell a vár kútjába dobni, s ha nem hallatszik, akkor ásít a sárkány, így az érme a nyitott szájába hull. Ellenben ha koppan a pénz, akkor a sárkány alszik, s a pénz a pikkelyére esett.

Buy cheap windows or linux hosting for your small business website. Please consider sitecloud hosting review and hostmonster review.
Kisnánai vár © 2011.